Missie en visie

Missie en visie van EsZensa Wellness

 

Missie:
massage, massage Breda, healing, coaching, missie en visie EsZensa Wellness, essentie, holisme, zingeving, holistische praktijk, holistisch therapeut, balans, richtingwijzen, handvatten aanreiken, consulten, workshops, wellness producten, holistisch, hooggevoelig, Sheila Haanstra-van Kan, hoogsensitief, wellness Breda
Ondersteunend zijn voor volwassenen en kinderen in het herstellen of vinden van lichamelijke en geestelijke balans opdat men weer optimaal kan functioneren in elke leefomgeving. Dit door aanbod van consulten, workshops en wellness producten waardoor men de eigen essentie weer meer ervaart.

 

Visie en uitgangspunten:

Balans is een keuze; balans ontstaat vanuit het in contact zijn met de eigen essentie.

 

EsZensa Wellness gaat hierbij uit van de volgende uitgangspunten:

1. Richting wijzen naar balans/evenwicht en essentie: ik zie mijzelf als begeleider op jouw pad en wijs je graag de richting naar mogelijkheden voor gezondheid, balans en het (her)vinden van je eigen essentie.

2. Holisme: alle consulten, workshops en producten gaan uit van het totaalprincipe. Om gezond of in balans te kunnen zijn, dient er aandacht geschonken te worden aan de drieledigheid van het mens-zijn: lichaam, geest en ziel ofwel fysieke, mentale en zielsaspecten. Alle drie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden (holisme) en verdienen evenveel aandacht om in balans en gezond te kunnen zijn.